شرکت برقگیر توس

محصولات شرکت برق گیر توس در شرکت توان آورانشركت فني توس نيرو در سال 78 خواهان انتقال دانش فني ساخت برق گير از طريق معاونت برق و نيرو دفتر همكاريهاي فن آوري رياست جمهوري گرديد. معاونت برق و نيرو با بررسي توجيه فني و اقتصادي پروژه و همچنين انجام چندين جلسه مشترک با مسئولين بخشهاي مختلف شرکت توانير و شرکت فني توس نيرو، با اطمينان از عزم جدي شرکت فني توس نيرو اقدام به برقراري تماس و مذاكرات حضوري يا مکاتبه اي با چندين شرکت و موسسه تحقيقاتي از كشورهاي روسيه، اكراين، هند و فرانسه نمود. با توجه به جايگاه و اهميت دانش فني ساخت برق گير بجهت اقتصادي و فني (در زمره نيمه هاديها محسوب ميشود) فرانسه انتخاب گرديد.

 

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان نشاط، تقاطع هشت بهشت، روبروی بانک ملی، ساختمان نشاط، طبقه دوم، واحد 4
تلفن: 031-32645030 , 031-32645031
فکس: 031-32666176
ایمیل: